Urmăresc proiectele derulate de Moara de Hârtie încă de la înființare. Mi se pare extraordinar de frumos și valoros ce fac ei acolo, și îi susțin din tot sufletul. Știu că nu sunt singurii, mai există proiecte similare în Transilvania (Țara Făgărașului, Adopt-a-House) în domeniul sustenabilității și conservării patrimoniului cultural, domenii care, în opinia mea, sunt legate indisolubil. Toate aceste inițiative mai mult decât lăudabile ar putea forma pe viitor o rețea de colaborare și suport reciproc.

moara de hârtie

Re-cunoașterea meseriilor tradiționale din domeniul construcțiilor reprezintă însăși Re-cunoașterea specificului arhitecturii românești. Recursul la origini nu înseamnă adoptarea unei viziuni paseiste ci căutarea sustenabilității elementelor arhitecturii vernaculare, un bogat repertoriu patrimonial care se pierde odată cu lipsa practicării meșteșugurilor edificatoare. Școala de vară Verna-cultura. Meșteșuguri tradiționale în context contemporan, se va derula la Comana, în perioada iunie-iulie 2015, în cadrul proiectului Satului meșteșugurilor, cu co-finanțarea Uniunii Arhitecților din România, în cadrul unui proiect derulat de Asociația Moara de hârtie în parteneriat cu Facultatea de Arhitectură a Universității Spiru Haret și Fundația Europeană pentru Dezvoltare Ecodurabilă.

satul mestesugurilor-01

Prin derularea Școlii de vară, tineri arhitecți vor dobândi noi competențe în domeniul restaurării patrimoniului construit, având astfel posibilitatea practică de inițiere și deprindere a abilităților de cunoaștere și utilizare a meseriilor, a materialelor și tehnicilor de realizare a construcțiilor tradiționale de tip vernacular, specifice atât lucrărilor de restaurare a clădirilor de patrimoniu cât și…

Vezi articolul original 52 de cuvinte mai mult